Tancerka, choreograf, dyplomowany pedagog tańca, stypendystka Instytutu Muzyki i Tańca oraz Alternatywnej Akademii Tańca 2015

Pracuję jako twórca niezależny, uczestniczę w projektach tanecznych i performerskich, prowadzę autorskie zajęcia taneczne z dziećmi i młodzieżą, realizuję projekty edukacyjne. W okresie studenckim współpracowałam z zespołem: Scena Tańca Współczesnego
w Poznaniu, prowadziłam także badania nad problematyką choreoterapii. Kształciłam się, uczestniczyłam w  projektach i festiwalach tanecznych w Polsce, Czechach, Włoszech, Austrii i Niemczech (Folkwang Universität der Künste Essen).

O zajęciach

Podczas zajęć tańczymy na bazie ruchu naturalnego, spontanicznego, współdziałającego z siłą grawitacji. Pozwalamy na odkrycie nieznanych dotąd możliwości własnego ciała. Dzięki zadaniom z pogranicza teatru i pantomimy, pozwalamy uruchomić wyobraźnię
i tworzyć własne jakości ruchowe. Pracujemy solo, w parach i w grupie, w oparciu
o impuls, gest, wyobraźnię, wyrazistość, ekspresję ruchową.

Wykształcenie
  • 2003 – 2008 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

  • 2004 – 2006  2-letni kurs instruktorski o profilu taniec współczesny pod patronatem Ministerstwa Kulturyi Dziedzictwa Narodowego w Bydgoszczy