Zostałam obdarowana wrodzoną miłością do dzieci. Mój naturalny spokój oraz pogoda ducha, pozwalają mi z łatwością nawiązać kontakt z dziećmi. Podczas przebywania z nimi pamiętam, że to one są najważniejsze, a ich potrzeby stawiam na pierwszym miejscu. Wciąż uczę się jak im nie przeszkadzać, ale towarzyszyć
i wpierać je w rozwoju. Dzieci mnie inspirują przez to, że zawsze są sobą, nie udają, ale z zaciekawieniem odkrywają świat.

Wykształcenie

  • 2015-2017 Studia Podyplomowe – Zintegrowane Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
  • 2013-2014 Kurs opiekun w Żłobku i Klubie Malucha (program szkoleń w Rozporządzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)
  • 2006-2008 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kierunek: Teologia , specjalność: nauczanie religii

Doskonalenie się

  • 2014-2016  Opiekun w Żłobku „Stokrotka” w Poznaniu
  • 2012-2013  Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych
    ” Wychowanie do życia w rodzinie” w Gdańsku
  • 2011  Kurs dla opiekunów dziecięcych (Baby Care) w Gdańsku