Z pedagogiką Montessori związana od ponad dwudziestu lat.
W 2004 roku stworzyła Centrum Uśmiechu Dziecka-Montessori – pierwszą w Polsce prywatną firmę edukacyjną wspierającą dzieci zdrowe i niepełnosprawne w optymalnym wykorzystaniu Ich potencjału rozwojowego w oparciu o pedagogikę Montessori oraz skorelowane z nią terapie.

Prowadzi integracyjne zajęcia grupowe i terapię indywidualną, propaguje pedagogikę Montessori podczas autorskich warsztatów kierowanych do nauczycieli i rodziców. Jest konsultantem w żłobkach i przedszkolach Montessori – hospituje zajęcia, koordynuje działania związane z wdrażaniem pedagogiki Montessori. Prowadzi kursy i szkolenia Montessori. Prywatnie lubi podróże i zwiedzanie zabytków. Jej największą pasją jest genealogia rodzinna.

Wykształcenie

 • 2013 – 2015 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek: Edukacja elementarna. Pedagogika Montessori; studia podyplomowe
 • 2002 – 2003 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Pedagogika Specjalna – Terapia Pedagogiczna; studia podyplomowe
 • 1992 – 1993 Deutsche Akademie für Entwicklungs – Rehabilitation e. V. Podyplomowe międzynarodowe studia w zakresie Pedagogiki Montessori; Dyplom nauczyciela Association Montessori Internationale (AMI)
 • 1985 – 1990 Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Wydział Wychowania Muzycznego, kierunek: Rytmika

Doskonalenie się

 • 2016 prowadzenie pierwszego rocznego kursu pedagogiki w CUD Montessori w Poznaniu 2016 Juniorowo.pl – ekspert w dziedzinie edukacji, autorka artykułów o tematyce związanej z pedagogiką Montessori i wychowaniem 2016 Polskie Dni Montessori – prowadzenie warsztatów: „Cisza i obserwacja”
 • 2015 Uniwersytet i. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Filologia polska specjalność logopedyczna – wykładowca akademicki, przedmiot: logorytmika Ewa Nikołajew – Wieczorowska curriculum vitae
 • 2015 Polskie Dni Montessori – prowadzenie warsztatów: „Integracja w pedagogice Montessori – każdy z nas jest inny, każdy z nas jest ważny”
 • 2013 Original Play – pierwotna zabawa kurs podstawowy Original Play Polska
 • 2011 – obecnie konsultant metodyczny w Przedszkolu Niepublicznym TRATWA w Gostyniu realizującym założenia pedagogiki Montessori
 • 2010 Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym” Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów, Poznań
 • 2004 oraz 2007 Konferencje Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu – prowadzenie warsztatów Montessori
 • 2000 – obecnie Prowadzenie autorskich warsztatów „Pomóż mi zrobić to samemu – warsztaty wprowadzające w świat metody Montessori”
 • 1993 – 1998 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 w Poznaniu oraz Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi – konferencje szkoleniowe oraz warsztaty dla nauczycieli – metoda Marii Montessori

Publikacje

 • 2016 Artykuł „Radość samodzielności. Pedagogika Marii Montessori” Dyrektor Przedszkola – wrzesień 2016. Wydawnictwo FORUM
 • 2015 Wychowanie dla pokoju w pedagogice Montessori Rozdział pt.: „Integracja i wolny wybór w pedagogice Montessori – każdy z nas jest inny, każdy z nas jest ważny” Wydawnictwo Palatum. Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Mikszy
 • 2013 Artykuł pt.: „Pomóż mi zrobić to samemu” Gostyń 24
 • 2010 Artykuł pt.: „Metoda Marii Montessori. Edukacja alternatywna kontra siła tradycji. Co wybierasz dla swojego dziecka?” Klub Kobiet 2010
 • 2008 Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi. Rozdział pt.: „Wykorzystanie elementów metody Montessori w codziennej terapii dziecka niepełnosprawnego – wskazówki dla rodziców.” Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Twardowskiego
 • 2001 Artykuł pt.: „Fasolki są łatwiutkie” Gazeta Poznańska
 • 2000 Artykuł pt.: „ Krok po kroku ku samodzielności.” Głos Wielkopolski
 • 2000 Artykuł pt.: „Radość samodzielności” Pacjent Wielkopolski

Szczególne osiągnięcia

 • 1993 Wdrożenie metody Marii Montessori w pierwszej w Polsce szkole specjalnej pracującej tą metodą (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 w Poznaniu)
 • 1998 Wprowadzenie pierwszych w Wielkopolsce integracyjnych zajęć Montessori dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w ramach działalności Stowarzyszenia Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych BRATEK w Poznaniu
 • 2004 Utworzenie Centrum Uśmiechu Dziecka – Montessori – pierwszego w Wielkopolsce Centrum wspierającego dzieci zdrowe i niepełnosprawne w optymalnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego poprzez metodę Montessori i skorelowane z nią terapie ( logo i neurologopedię, integrację sensoryczną, fizjoterapię, konsultacje psychologiczne)