Wykształcenie
  • Wyższa Szkoła Zawodowa Berlin: Kartografia, geodezja i kartografia

  • Studiów podyplomowe: Wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Doskonalenie się
  • Pediatryczny Kurs Pierwszej Pomocy