Ubezpieczenie NNW dla dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli Ogrody Montessori

Szanowni Rodzice, Przedstawiam wyniki ankiety dotyczącej stawki rocznej Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli Ogrody Montessori.
  1. składka 35 zł/rok - suma ubezpieczenia 15.000 zł – 26,3 % głosów „za”
  2. składka 40 zł/rok - suma ubezpieczenia 10.000 zł – brak oddanych...
Czytaj więcej