Rada Rodziców – powołana!

Szanowni Państwo,

w styczniu br., w żłobkach Ogrody Montessori ukonstytuowała się Rada Rodziców. Organ został powołany w celu wspierania działalności statutowej placówek Golęcin, Jeżyce, Ławica i Naramowice, funkcjonuje na podstawie znowelizowanej ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która weszła w życie z początkiem...

Czytaj więcej