Nowe przedszkole Ogrody Montessori filia Jeżyce

Szanowni Rodzice dzieci powyżej 2.5 lat,

z przyjemnością informuję, iż Przedszkole Ogrody Montessori powołało do życia kolejną filię położoną przy ulicy Polnej 13a – Przedszkole Ogrody Montessori filia Jeżyce w Poznaniu.

Przedszkole przy ulicy Polnej 13a kontynuuje pracę żłobka znajdującego się pod tym samym adresem wyłącznie w oparciu o pedagogikę Marii Montessori.

Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola rozpoczęła się w maju, będziemy ją prowadzić do czasu obsadzenia wszystkich miejsc w kameralnej grupie 20 dzieci. Przedszkole Ogrody Montessori filia Jeżyce ma do dyspozycji ogromną salę i wygodną łazienkę oraz średniej wielkości szatnię i kuchnię. Plac zabaw to właśnie oddane do użytku nowoczesne patio z systemem monitoringu, oświetleniem, roślinami, parasolem, stolikami i krzesłami.

Szczegóły odnośnie rekrutacji do przedszkola znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.ogrodymontessori.pl/rekrutacja-przedszkola/

Pedagogika Marii Montessori

Podstawę programową realizujemy w oparciu o pedagogikę Marii Montessori – uczenie się to ekscytujący proces odkrywania, który skłania dziecko do koncentracji, motywuje, uczy samodyscypliny i zamiłowania do poszukiwania i przyswajania wiedzy.

„Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – …, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.”

Pedagogika Montessori angażuje w proces nauki wszystkie zmysły dziecka, pozwala nie tylko zgłębić wiedzę zawartą w ramach podstawy programowej, ale również doskonalić się dziecku w tym, co je najbardziej interesuje. Materiał montessoriański pozwala dzieciom już w o wiele wcześniejszym wieku niż przewiduje to edukacja tradycyjna wykonywać skomplikowane zadania matematyczne, poznawać litery, uczyć się pisania i czytania. Dzięki pracy z materiałem montessoriańskim dzieci poznają budowę roślin, zwierząt, dowiadują się jak powstał kosmos i skąd na naszej planecie wziął się człowiek.

przedszkole - pedagogika montessori

Aranżacja wnętrza w przedszkolu montessori

W Pedagogice Montessori kładziemy ogromny nacisk na aranżację przestrzeni, która nas otacza w przedszkolu. Ma ona ogromne znaczenie nie tylko dla naszego samopoczucia, ale również poczucia bezpieczeństwa i kontaktów społecznych. Przemyślana i rozważnie stworzona, może spełniać funkcję edukacyjną, być tzw. trzecim nauczycielem. Nasze sale są spokojne, pozbawione zbędnych dekoracji i rozpraszających elementów. Pozwalamy dzieciom wykorzystać ich naturalny potencjał i każdego dnie od nowa skupiać się na wykonywanych czynnościach.

Nasza przestrzeń wypełniona jest z materiałami zaprojektowanymi według zasad pedagogiki Marii Montessori. Pomoce dydaktyczne są do dyspozycji uczniów przez cały dzień, zlokalizowane na półkach, tak żeby dzieci samodzielnie mogły po nie sięgać. Każda pomoc dydaktyczna ma swoje stałe miejsce, priorytetem jest zachowanie ładu i porządku w otaczającej przestrzeni, co skutkuje zaspokojeniem fazy wrażliwości na porządek u dzieci. Każdy materiał montessoriański charakteryzuje bardzo szczególna cecha: zawiera on w sobie zasady stopniowania trudności i kontynuacji oraz logicznego uporządkowania.

Praca w grupie w niepublicznym przedszkolu Ogrody Montessori

Nasza praca w klasie (grupie) Montessori przebiega w pięciu obszarach:

  • Życie Praktyczne
  • Sensoryka
  • Matematyka
  • Język
  • Edukacja kosmiczna, czyli wprowadzenie do geografii, biologii i kultury

W Przedszkolu Ogrody Montessori filia Jeżyce stworzyliśmy jedną klasę (społeczność), która będzie różnorodna wiekowo. Tworząc grupę różnorodną wiekowo w mniejszym stopniu chodzi o dzieci młodsze. Najbardziej na różnorodności wiekowej zyskują dzieci starsze, które wchodząc w postępujące po sobie fazy rozwoju często wykazują trudność w zauważaniu potrzeby mniejszych i słabszych. Przebywanie w klasach różnorodnych wiekowo uczy empatii, pozwala zwrócić większą uwagę na potrzeby pozostałych członków grupy. W takim systemie dzieci często mają okazję wcielić się w rolę nauczyciela, dzięki czemu ćwiczą swoje umiejętności werbalne, jakże ważne w dzisiejszych czasach.

Co, jak i w jakim stylu jemy w przedszkolu montessori?

Dzisiaj niejednokrotnie, na wyścigi chcemy zapewnić, że jedzenie jest ekologiczne, zdrowe i wyjątkowe. To prawda, że staramy się takie właśnie zapewnić naszym przedszkolakom, najważniejsze jest jednak, aby dziecko nabyło odpowiednich i pożądanych nawyków żywieniowych. Poprawne nawyki żywieniowe kształtujemy poprzez: zachęcanie do spróbowania wszystkiego, samodzielne szykowanie śniadań, samodzielne nakrywanie do stołu, sprzątanie po posiłkach, mycie i wycieranie naczyń. Wszystkie te czynności fascynują dzieci, rozbudzają w nich poczucie sprawstwa, pozwalają na zastosowanie zdobytych umiejętności poza przedszkolem, w domu i w rodzinie.

Zdrowe posiłki w żłobkach i przedszkolach

Życzę udanej lektury

Pozdrawiam – dyr. Marzena Mierkiewicz

Jeszcze nikt nie skomentował.