Nasze Ogrody

Nasze Ogrody są magiczne. Pełne dobrej enegrii, gdzie każdy znajdzie swoje miejsce. Dzieci są dla nas jak niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju ziarenka. Wystarczy stworzyć im dobre warunki, a wyrosną z nich przepiękne kwiaty.

  • Przedszkole i żłobek montessori - dużo radości

Wierzymy, że pełny potencjał każdego z nas może zostać zrealizowany jedynie dzięki uporządkowanemu, stawiającemu wyzwania i wychowującemu środowisku, które będzie miało swój wkład w rozwój fizyczny, intelektualny, społeczny i duchowy naszej osoby.

Wierzymy, że proces uczenia się jest rządzony przez pewne podstawowe potrzeby człowieka:

  • potrzebę komunikowania się i używanie języka,

  • zamiłowanie do porządku, potrzebę organizowania, klasyfikowania i interpretowania rzeczywistości,

  • potrzebę niezależności,

  • potrzebę relacji społecznych,

  • potrzebę doświadczania rzeczywistości poprzez wyobraźnię,

  • pragnienie pokoju i wolności osobistej,

  • potrzebę kochania i bycia kochanym,

  • potrzebę szacunku, wartości i celowości istnienia,

  • potrzebę odkrywania.