Wierzymy, że dobrze przeżyte dzieciństwo jest podstawą dalszego rozwoju. Jutro należy do naszych dzieci. To my dorośli musimy pomóc im zbudować solidny fundament dla lepszej przyszłości nas wszystkich.

Przedszkole i żłobek Poznań Ławica

Żłobek
Poznań Naramowice

Przedszkole i żłobek Poznań Jeżyce

Przedszkole niepubliczne i żłobek Montessori Poznań

Ogrody Montessori - zespół żłobków i przedszkoli oferujących opiekę i edukację dla dzieci od 5 miesiąca do 7 roku życia, tj. uzyskania dojrzałości szkolnej. Zespół Ogrody Montessori stanowią cztery filie - Golęcin, Jeżyce, Ławica, Naramowice – każda z niech to niepubliczny żłobek i niepubliczne przedszkole. Atutem naszych lokalizacji jest nowoczesna i bezpieczna przestrzeń umożliwiająca w szczególny sposób indywidualny i zróżnicowany rozwój wszystkich dzieci. Wszystkie placówki prowadzimy metodami pedagogicznymi wypracowanymi przez Marię Montessori – są to żłobek Montessori Poznań i przedszkole Montessori Poznań.

Ogrody Montessori - zespół żłobków i przedszkoli oferujących opiekę i edukację dla dzieci od 5 miesiąca do 7 roku życia, tj. uzyskania dojrzałości szkolnej. Zespół Ogrody Montessori stanowią cztery filie - Golęcin, Jeżyce, Ławica, Naramowice – każda z niech to niepubliczny żłobek i niepubliczne przedszkole. Atutem naszych lokalizacji jest nowoczesna i bezpieczna przestrzeń umożliwiająca w szczególny sposób indywidualny i zróżnicowany rozwój wszystkich dzieci. Wszystkie placówki prowadzimy metodami pedagogicznymi wypracowanymi przez Marię Montessori – są to żłobek Montessori Poznań i przedszkole Montessori Poznań.

Żłobek Montessori w Poznaniu

Zajęcia Metodą Montessori prowadzone są w małych grupach, gwarantujących dobry kontakt z opiekunem lub nauczycielem, który odgrywa nieco inną rolę niż w tradycyjnym systemie opieki i edukacji - jest ON w pierwszej kolejności przewodnikiem towarzyszem w nauce poznawania świata, a dopiero w drugiej mentorem i egzaminatorem. Kolejną odmianą prowadzenia żłobka i przedszkola Metodą Montessori jest skład klas (grup), nie składają się one z dzieci jednego rocznika, lecz świadomie składają się z dzieci zróżnicowanych wiekowo, co pozwala młodszym dzieciom na nieprzerwane nawiązanie relacji z ich starszymi towarzyszami, którzy są dla nich wzorem i wsparciem na co dzień.

Każdy z naszych żłobków Montessori i przedszkoli Montessori różni się od standardowych placówek żłobkowych i przedszkolnych wyposażeniem, pomocami edukacyjnymi i zabawkami. Aranżacja przestrzeni, typy pomocy edukacyjnych i zakres tematyczny zabawek są jedyne w swoim rodzaju. Każdy żłobek Montessori i każde przedszkole Montessori prowadzi wyjątkowa kadra o kwalifikacjach potwierdzonych dyplomami kursów i szkoleń z dziedziny pedagogiki Marii Montessori.

Przedszkole niepubliczne w Poznaniu

Zarówno żłobek Montessori jak i przedszkole Montessori wyposażone są w sprzęty i pomoce edukacyjne dostosowane do wieku wszystkich dzieci w grupie. Wszystkie zabawki i pomoce edukacyjne są bezpieczne dla dzieci do 5 miesiąca 7 roku życia. Korzystamy z materiałów zgodnych z pedagogiką Marii Montessori. Pomoce dydaktyczne są w taki sposób dostępne, aby dzieci wg własnego uznania kiedy tylko zechcą mogły same po nie sięgać. Pomoce dydaktyczne mają swoje stałe miejsca „pobytu”, tak aby zachować ład w sali i zaspokajać fazę wrażliwości na uporządkowanie przestrzeni wokół i u małych dzieci. Materiał dydaktyczny jest tak skonstruowany, aby mógł charakteryzować się następującymi zasadami: stopniowaniem trudności, stopniowaniem następujących po sobie sekwencji działań oraz logicznego uporządkowania, co ma wskazywać kierunek poznawania poszczególnych materiałów wraz ze wzrastającym stopniem trudności. Materiały dydaktyczne są także dostosowane do etapów rozwojowych dzieci oraz ich indywidualnych zainteresowań, mają przyciągać swoim wyglądem i pobudzać naturalną chęć poznawania świata. Materiały dydaktyczne bazują na konkrecie, zapewniają poznawanie wszystkimi zmysłami, dzięki czemu obrazują abstrakcyjne dla dziecka pojęcia oraz czynią je namacalnymi. W samodzielnym projektowaniu materiałów wykorzystujemy zasadę izolacji trudności - w danej pomocy jest zawarty tylko jeden problem do rozwiązania. Dzięki temu dziecko może się skupić wyłącznie na rozwiązywaniu jednego problemu bez innych, rozpraszających bodźców. Każdy materiał zawiera tzw. samokontrolę błędu, tzn. każde dziecko samo może samo sprawdzić czy wykonało daną czynność prawidłowo. Opiekun lub nauczyciel reaguje tylko wtedy, jeśli dziecko działa niezgodnie z przyjętymi zasadami, np. niszczy pomoc lub przeszkadza innymi dzieciom w pracy. Dewiza Marii Montessori "pomóż mi zrobić to samemu" jest naszym naczelnym mottem do działania.

Aktualności

więcej