Ubezpieczenie NNW dla dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli Ogrody Montessori

Szanowni Rodzice,

Przedstawiam wyniki ankiety dotyczącej stawki rocznej Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli Ogrody Montessori.

  1. składka 35 zł/rok – suma ubezpieczenia 15.000 zł – 26,3 % głosów „za”
  2. składka 40 zł/rok – suma ubezpieczenia 10.000 zł – brak oddanych głosów
  3. składka 47 zł/rok – suma ubezpieczenia 25.000 zł – 21,1 głosów „za”
  4. składka 57 zł/rok – suma ubezpieczenia 35.000 zł – 52,6% głosów „za”

Wobec powyższego Rada Rodziców otrzyma rekomendację do wyboru ubezpieczenia NNW na sumę odszkodowania 35.000 zł

Przypominam Państwu, iż ubezpieczenie dziecka od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest dobrowolne. Zgodę bądź jej brak wyrażali Państwo dotychczas w umowie o świadczenie usług opiekuńczych lub/i edukacyjnych, nic się nie zmieniło.

Ubezpieczenie NNW obowiązuje całą dobę, nie tylko na terenie placówki, co docenili już rodzice, których dzieciom przydarzył się jakikolwiek wypadek w życiu prywatnym (poza żłobkiem lub przedszkolem).

Jeszcze nikt nie skomentował.