Przedszkole językowe, anglojęzyczne – Ogrody Montessori

Montessoris’ Gardens a great place to grow!

Dlaczego przedszkole językowe?

przedszkole anglojęzyczne poznań

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie znajomość języków jest jednym z największych atutów w życiu społecznym a później zawodowym, dlatego coraz większy nacisk kładzie się na edukację lingwistyczną i to już od najmłodszych lat.

Z tego powodu większość rodziców przykłada ogromną wagę do wyboru konkretnej placówki dla swojego dziecka – żłobka lub przedszkola, które bedzie dysponowało wysoko wykalifikowaną kadrą z zakresu edukacji przedszkolnej i językowej. Poza metodami pracy dydaktycznej – np. wyborem pedagogiki Montessori, jak ma to miejsce w naszych Ogrodach Montessori, zajęciami fakultatywnymi – np. szachy, taniec, piłka, basen czy też odpowiednim, zdrowym żywieniem, które w Ogrodach Montessori serwuje Zielona Kuchnia, interesuje ich również stopień intensywności nauki języka obcego. W przeważającej większości wybierają język angielski, z którego zaznajamianiem się od najwcześniejszych lat umożliwiają anglojęzyczne żłobki i przedszkola Ogrody Montessori.

Specjaliści podkreślają, że uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez przedszkole językowe sprawia, iż dzieci w naturalny i swobodny sposób uczą się słownictwa i gramatyki, najpierw poprzez osłuchanie, a potem aktywne mówienie. Odpowiednio dostosowane środki dydaktyczne oraz realizowanie zajęć w niekonwencjonalnych formach, m.in. zabawy sprawiają, że nauka w przedszkolu anglojęzycznym jest efektywna i przy tym niezwykle atrakcyjna dla uczniów.

Przedszkole anglojęzyczne Ogrody Montessori

Zajęcia w naszym przedszkolu realizowane są poprzez ciągły kontakt i pracę z materiałem językowym. Z założenia dziecko uczy się języka obcego poprzez częsty, najlepiej codzienny kontakt z obcymi słowami, wyrażeniami i zdaniami. Jest to o tyle istotne, że dzieci przyjmują ten stan, jako zupełnie naturalny. Kąpiel słowna czyli mówienie o wszystkim co otacza dziecko podczas prawie każdej aktywności to najlepsza metoda uczenia się bez „faktycznej świadomości” nauki.

W naszych Ogrodach Montessori każda grupa dzieci prócz podstawowego nauczyciela wychowania przedszkolnego ma przydzielonego na stałe drugiego nauczyciela obcojęzycznego. Pedagog ten przez większą część dnia zwraca się do dzieci w języku angielskim i przeprowadza zajęcia z przedpołudniowego „kręgu” w j. angielskim, przez co realizuje część podstawy programowej po angielsku.

W przedszkolu anglojęzycznym Ogrody Montessori pracuje na cały etat native speaker, mówiąca do dzieci i rozmawiająca z dziećmi wyłącznie w języku angielskim.

Spotkania te nie mają regularnej formy, są bliższe tzw. immersji – kąpieli słownej niż tradycyjnej lekcji. Jest to najlepsza, najskuteczniejsza i najprzyjemniejsza metoda nauki języka obcego. Warto inwestować w ten rodzaj edukacji, ponieważ przyniesie on wymierne korzyści na każdym następnym etapie życia ucznia.

Dzieci wychowywane w dwujęzyczności mają „otwarte głowy”, ich mózgi sprawniej pracują; osiągają lepsze rezultaty w nauce i dobrze radzą sobie z wyzwaniami.

Dwujęzyczny absolwent to zdecydowanie większe szanse na rynku edukacyjnym.

Dwujęzyczne dzieci w dorosłej przyszłości będą łatwiej adaptować się społecznie i kulturowo.

W każdym roku szkolnym planujemy atrakcyjne wydarzenia, które łączą w sobie poszerzanie wiedzy o świecie, jak i swobodną naukę języka angielskiego. Dzięki temu, dzieci permanentnie funkcjonują w towarzystwie polskiego, jak i angielskiego słownictwa. Co istotne, są to działania systematyczne, związane ze zwyczajowymi aktywnościami, zabawą oraz relacjami społecznymi, nauka języka jest przyswajana przez dzieci całkowicie naturalnie i w przyjaznych warunkach [z uwagi na pandemię, do odwołania wszelkie wycieczki poza placówkę nie są obecnie realizowane].

Zajęcia w przedszkolu językowym Ogrody Montessori

Zajęcia w przedszkolu anglojęzycznym Ogrody Montessori polegają na:

    • prowadzeniu zajęć poprzez pracę i stały kontakt z materiałem językowym, inicjowaną przez odpowiednio przygotowanego lektora (nauczyciela anglojęzycznego),
    • zwracaniu się przez nauczyciela do dzieci w języku angielskim podczas pracy i codziennych czynności,
    • realizacji niektórych dotychczasowych i nowych zajęć dodatkowych w języku angielskim.

Nasze cele to:

    • zapoznanie dzieci z podstawowym słownictwem języka angielskiego,
    • wyćwiczenie umiejętności bazowej komunikacji w języku angielskim, która obejmuje rozumienie oraz wykorzystywanie słów, zdań i zwrotów będących podstawą posługiwania się językiem obcym.

 

przedszkole językowe Poznań