Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe, to aktywności wspierające edukację lub/i rozwój fizyczny naszych uczniów.

Prowadzone są przez zewnętrznych dostawców usług.

Logopedia

Badania przesiewowe 2x w roku dla wszystkich uczniów – gratis
Zajęcia korekcyjne dla chętnych
Lekcje prowadzi specjalista neurologopeda Karolina  Radziemska, jednostka lekcyjna stanowi 30 minut, terapia indywidualna

Koszt 50 zł / lekcję

Basen

1x w tygodniu, transport specjalnym autobusem przystosowanym do przewozu dzieci,
każdy fotel wyposażony w pasy bezpieczeństwa
Nauka pływania odbywa się w Lusowskim Zdróju SPA BY NATURE
https://www.lusowskizdroj.pl/basen/nauka-plywania-dla-dzieci/
Koszt 1.450 zł / rok szkolny

Taniec

1x w tygodniu, przedszkolna sala sportowa
Zajęcia prowadzi Magdalena Gienieczko
https://youtu.be/CKQi9w6-RSU
Koszt 50 zł / m-c

Balet

1x w tygodniu, przedszkolna sala sportowa
Zajęcia prowadzi Magdalena Gienieczko
https://youtu.be/Xl2vegsqIy0
Koszt 50 zł / m-c

Piłka – zajęcia sportowe

1x w tygodniu, przedszkolna sala sportowa
Zajęcia prowadzi „Akademia Reksia”
http://www.akademiareksia.pl/nabor
Koszt 50 zł / m-c

Szachy

1x w tygodniu, przedszkolna sala dydaktyczna
Zajęcia prowadzi Aleksandra Barańczuk
Koszt 50 zł / m-c

Programowanie, robotyka, nowe technologie to umiejętności przyszłości. Już od najmłodszych lat dzieci powinny mieć możliwość obcowania z tymi dziedzinami nauki, co w późniejszych latach zaowocuje łatwością przyswajania trudniejszych, technicznych zagadnień. Dodatkowo dzieci na zajęciach mają wprowadzane słówka w języku angielskim, co dodatkowo wzbogaca naszą ofertę.

Programowanie

1x w tygodniu, przedszkolna sala dydaktyczna
Zajęcia prowadzi Agata Kowalska, Paulina Bernacka i Patrycja Kostrzyńska https://programersi.edu.pl/
Koszt 15 zł / m-c

Robotyka

1x w tygodniu, przedszkolna sala dydaktyczna

Zajęcia prowadzi roboKiD https://robokid.edu.pl/
Koszt 100 zł / m-c