Przedszkola

Zapraszamy dzieci od 3 roku życia (w wyjątkowych przypadkach wcześniej)

Anglojęzyczność

Montessoris' Gardens a great place to grow!

Informacje dodatkowe

Dowiedz się więcej o naszych atutach

Start FAQ

FAQ

Co oznacza pojęcie "opłata dla rodzica" ?

Zbiór opłat, które ponosi rodzic w trybie miesięcznym, np. opieka, eduacja, wyżywienie, składki na Radę Rodzców.

Nie jest to całkowity koszt utryzmania jednego miejsca w placówce, na całkowity koszt składa się "dofinansowanie" + "opłata od rodzica".

Co oznacza pojęcie "dotacja" lub "dofinansowanie" lub "świadczenie" ?

Każdy dodatek do opłat miesięcznych ponoszonych przez rodzica, dodatki te występują w różnych wysokościach.

"Dotacja" - ogólnoplska, oświatowa do edukacji w przedszkolu (wniosek składa placówka)

"Dofinansowanie" - miejskie lub gminne do opieki w żłobku (wniosek składa placówka)

"Dofinansowanie" - unijne do opieki i edukacji w złobku lub przedszkolu (wniosek składa placówka)

"Dofinansowanie" - zusowskie do pobytu dziecka w żłobku, klubie lub u dziennego opiekuna; 400 zł/mc; przysługuje na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje RKO (wniosek składa rodzic)

"Świadczenie" - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy: dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia; w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko; świadczenie przysługuje bez względu na dochód (wniosek składa rodzic)

  Opiekun/ka lub nauczyciel/ka - ile może mieć dzieci pod swoim nadzorem?

  Opiekun/ka w złobku 

  8 dzieci powyżej 12 mc życia

  5 dzieci poniżej 12 mc życia

  Nauczyciel/ka w przedszkolu

  25 dzieci począwszy od 30 mc życia do czasu osiągnięcia dojrzałości szkolnej

  Ile jest dzieci przypada na jedną grupę?

  W złobku jest to najczęściej:

  12 do 16 dzieci (min. 2 opiekunki) w grupie najmłodszej;

  16 do 20 w grupie pośredniej (2 lub 3 opiekunki);

  18 do 22 w grupie przygotowującej do przedszkola (minum 3 opiekunki)

  UWAGA wielkośc grupu zależy od wielkosci sali pobytu dziennego, w której dzieci spędzają czas

   

  W przedszkolu jest to najczęściej około 20 dzieci w wieku mieszanym między 3 a 6 rokiem życia (minmum 2 nauczycielki lub/i pedagodzy specjalni)

  Filia Golęcin
  ul. Wojska Polskiego 79
  60-628 Poznań
  Filia Jeżyce
  ul. Polna 13a
  60-535 Poznań
  Filia Ławica
  ul. Perzycka 11
  60-182 Poznań
  Filia Jeżyce Zajezdnia
  ul. Zwierzyniecka 30
  60-814 Poznań
  Realizacja NICEIT