Przedszkola

Zapraszamy dzieci od 3 roku życia (w wyjątkowych przypadkach wcześniej)

Anglojęzyczność

Montessoris' Gardens a great place to grow!

Informacje dodatkowe

Dowiedz się więcej o naszych atutach

Start Oferta Zerówki Ogrody Montessori

Zerówki Ogrody Montessori

Roczne przygotowanie do nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej

Obecnie nie definiuje się dziecka poprzez pryzmat jednej, uśrednionej „wspaniałości” zwanej inteligencją. Już dawno okazało się, że każdy z nas posiada zdolności przejawiające się w wielu kierunkach (tzw. inteligencje wielorakie). Jedno z nas przejawia inteligencję w kierunku postrzegania świata przez pryzmat ruchu fizycznego, inne przez pryzmat inteligencji logiczno-matematycznej, a jeszcze inne przez pryzmat ekspresji werbalnej. W sumie Howard Gardner, amerykański psycholog, zdefiniował aż 8 różnych rodzajów inteligencji. Każda osoba posiada wszystkie typy inteligencji, jednak rozwinięte w różnym stopniu. Indywidualna praca z każdym dzieckiem w przedszkolach OGRODY MONTESSORI pozwoli szybko zdefiniować jego dominujące typy inteligencji i wesprze jego rozwój tam gdzie będzie to potrzebne. W zerówce rozwijamy u dzieci niżej wymienione obszary:

 

Sensoryka

Inteligencja przestrzenna, czyli umiejętność trafnego postrzegania świata wzrokowo-przestrzennego i analizowania swoich pierwotnych percepcji. W OGRODACH MONTESSORI to Sensoryka. Jak wspieramy? – poprzez działania polisensoryczne: rozróżnianie wielkości, długości, grubości, ciężkości, temperatury. Nasze pomoce edukacyjne to m.in.: różowa wieża, brązowe schody, czerwone belki, cylindry, walce i wiele, wiele innych, dzięki którym dziecko jest przygotowywane do edukacji matematycznej.

Inteligencja kinestetyczna to umiejętność kontrolowania własnych ruchów ciała i zręczność w radzeniu sobie z przedmiotami. W OGRODACH MONTESSORI to Sensoryka. Jak wspieramy? – poprzez lekcje ciszy, lekcje chodzenia po elipsie, po linii, poprzez ćwiczenia tzw. życia praktycznego.

Edukacja matematyczna

Inteligencja logiczno-matematyczna, to krótko mówiąc podatność oraz zdolność do dostrzegania wzorców logicznych lub liczbowych, to również zdolność prowadzenia długiego ciągu rozumowania. Jak wspieramy? – poprzez układanie, liczenie, dotyk, tworzenie wielkich liczb, grę w szachy. W OGRODACH MONTESSORI to edukacja matematyczna. Nasze pomoce edukacyjne to: szorstkie cyfry, gra w bank, żetony (czyli liczenie do 10-ciu), znaczki i wrzeciona (połączenie konkretu i abstraktu) oraz kolejne pomoce, które pozwalają zapoznać się z czterema równaniami w zakresie do 10 tys. (słownie: dziesięć tysięcy).

Edukacja kosmiczna

Inteligencja przyrodnicza to skłonność do rozpoznawania różnic pomiędzy gatunkami i zdolność do interakcji z żywymi stworzeniami. W OGRODACH MONTESSORI to inaczej edukacja kosmiczna. Edukacja kosmiczna w pedagogice Montessori to biologia, fizyka, chemia i geografia w jednym.

Jak wspieramy? – hodujemy rośliny, opiekujemy się zwierzętami, na co dzień dbamy o rybki, papużki i chomiki. Nasze pomoce edukacyjne to: mapy (świata, kontynentów, krajów), globusy, puzzle budowy roślin i zwierząt, karty cykli rozwoju zwierząt, anatomiczny model budowy ciała człowieka, karty rozwoju człowieka.

Edukacja językowa

Inteligencja językowa przejawia się we wrażliwości na dźwięk, rymy i znaczenie słów oraz na różne funkcje języka. W OGRODACH MONTESSORI to edukacja językowa. Jak wspieramy? – słuchamy, czytamy, rozmawiamy, opowiadamy, uczymy się języków obcych, pozwalamy na każdą możliwą formę ekspresji werbalnej . Nasze pomoce edukacyjne to: szorstkie litery, ruchomy alfabet, karty językowe, pisanie w liniaturze i na końcu w zeszycie.

Edukacja muzyczna

Inteligencja muzyczna to nie tylko wyczucie rytmów, wysokości i barw dźwięków, ale również rozumienie różnych form ekspresji muzycznej i w końcu zdolność do ich tworzenia. Jak wspomagamy? – gramy na instrumentach, słuchamy muzyki, tworzymy przedstawienia, bierzemy udział w lekcjach rytmiki. W OGRODACH MONTESSORI to edukacja muzyczna. Nasze pomoce i formy edukacyjne to: puszki szmerowe, instrumenty perkusyjne, zajęcia rytmiczne, taneczne.

Inteligencja interpersonalna

Inteligencja interpersonalna to umiejętność dostrzegania i właściwego reagowania na nastroje, temperament, motywacje i pragnienia innych ludzi. Wspomniany rodzaj inteligencji przejawia się poprzez rozumienie własnych uczuć i emocji, a także umiejętność ich rozróżniania oraz polegania na nich przy kierowaniu zachowaniem (znajomość własnych mocnych stron, słabości, pragnień, ograniczeń i inteligencji).Jak wspieramy? – poprzez kręgi tematyczne, swobodne wypowiedzi, kąciki ciszy, stolik/dywanik pokoju, zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania konfliktów. Nasze pomoce edukacyjne to: karty językowe, masy plastyczne, piasek kinetyczny oraz nauczyciel, jako łącznik między dzieckiem a jego emocjami (NVC).

Filia Golęcin
ul. Wojska Polskiego 79
60-628 Poznań
Filia Jeżyce
ul. Polna 13a
60-535 Poznań
Filia Ławica
ul. Perzycka 11
60-182 Poznań
Filia Jeżyce Zajezdnia
ul. Zwierzyniecka 30
60-814 Poznań
Realizacja NICEIT